سامانه های امنیتی پستخانه

میزبان پست الکترونیک یا Email Server یکی از کلیدی ترین و حساسترین سامانه های مورد استفاده در سازمانهای دولتی و خصوصی است که نادیده گرفتن امنیت در این حوزه میتواند خسارات جبران ناپذیری را برای سازمان بوجود آورد. سامانه های Email Server بدلیل شاهراه اطلاعاتی بودن، بیشتر هدف جاسوسی و سرقت اطلاعات قرار میگیرند. از آن گذشته، نرم افزارهای Email Server عمدتا تحت سیستم عاملهای خانواده Windows نصب شده و آمریکائی یا انگلیسی هستند که بصورت رسمی و با هزینه های گزافی خریداری شده و در سازمانها، دانشگاهها، مراکز حساس دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار میگیرند و در واقع میتوان چنین گفت که با مدیران سازمان با پرداخت هزینه های هنگفت و با دست خود، شاهراه اطلاعاتی سازمان خود را در معرض تهدیدات امنیتی قرار میدهند.
گزارشات متعددی از ارسال اطلاعات ناخواسته به مقاصد ناشناخته و یا رفتارهای غیرعادی و نظائر آن از سازمانهایی که از اینگونه Email Server ها استفاده میکنند بدست آمده که نشان میدهد، این سکوها میتواند در مواقع خاص، تهدیدات امنیتی جدی را برای سازمان بوجود آورند.

Comments are closed.